Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành

Dothuytinh.com thực hiện chính sách bảo hành sản phẩm cho các sản phẩm do dothuytinh ban ra. Đối với các loại sản phẩm khác nhau có yêu cầu bảo hành khác nhau, do đó quí khách cần nắm rỏ loại bảo hành cho sản phẩm trước khi yêu cầu bảo hành sản phẩm.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top